Alkoholrelaterte problemer

En av de mer kjente og utvidede problemene vi har i samfunnet i dag er alkohol, og problemer relatert til drikkingen av det. Det er ikke akkurat et nytt fenomen, alkohol er noe som har alltid eksistert, i en form eller annen, og alkoholisme har vært et problem for menneskeheten i all tid. Det er jo til og med nevnt i Bibelen og også Jesus likte litt vin. Men litt mer seriøst, så er det ingen som skal få oppleve alkoholproblemer i familien, spesielt barn skal ikke bli utsatt for å se en forelder drikke og om du tror det er slike problemer i din familie eller hos noen venner så skal du si ifra til noen som kan hjelpe som for eksempel Blå Kors. Være det seg hos dem, eller noen andre.

Alkoholisme er definert som en invalidiserende avhengighetslidelse som er preget av et ukontrollert og tvangsmessig forbruk av alkohol. Det er jo en litt merkelig greie, siden folk vet at de tar skade av å drikke, men gjør det uansett, spesielt de som kan defineres som alkoholikere. For det er jo samtidig sånn at du ofte hører leger anbefaler et glass vin til middagen er godt for hjerte. Men det er all verdens forskjell på det, og det å drikke alkohol nesten hver eneste dag. Det er jo ulike årsaker til at folk drikker alkohol, men det at man blir avhengige av det kan variere fra person til person, siden ingen lever det samme livet som sin nabo og dermed er det vanskeligere å fastslå hva som er årsaken. Bortsett fra at de liker alkohol.

Men noen risikofaktorer er for eksempel sosialt miljø, dine venner og familiemedlemmer, om de drikker, om du blir utsatt for press til å drikke eller ikke. Det kan ha en stor påvirkning på en, om du har venner som ikke drikker, så er sannsynligheten lavere for at du selv begynner å drikke. En annen er stress og det er mange som bruker alkohol som et verktøy for å takle hverdagen som de ellers føler de ikke klarer å håndtere. Det har jo delvis også noe med psykisk helse, det å føle seg inkapabel til å håndtere livet, og man kan falle i depresjon hvor man da snur seg til alkohol som man ser på som redningen. Det er den aldri, og den kommer aldri til å bli det.

Nylig var den fotballspiller som pleide å drikke mye som sa at da han sluttet å drikke så følte han at han spilte dårligere, at han ble en bedre spiller av alkoholen. Noe som ikke er så sannsynlig, mer sannsynlig har det gjort et inntrykk i hans hode som har gjort at han har innbilt seg dette. Og dette er jo noe av det grunnleggende problemet med alkoholisme, at folk ikke forstår skaden de utsetter seg selv for, og også andre rundt seg. De har en tro om at de er funksjonelle og vanlige mennesker uten problemer, men det er ikke sant. Så om du ser noen av disse problemene hos noen du kjenner, si ifra til Blå Kors, de hjelper kan hjelpe deg!