Dekriminalisere narkotika

Når man ser så ofte på nyhetene eller leser i avisen om vold i byer som Malmö eller Stockholm og Göteborg, i tillegg til andre mindre byer, så tenker jeg ofte på hvordan mye av volden handler egentlig om dop eller i tilknytning til det på en måte. Det er kanskje andre grunner til det, men det føles som at dop og den nåværende juridiske statusen til dop gjør veldig mange mennesker til kriminelle. Jeg tror det beste er å avkriminalisere all narkotika, i hvert fall de lettere, som cannabis for eksempel. Om man også kunne på en måte selge det via statlige kanaler så ville det redusert problemet til ingenting.

Jeg tror dette er det beste fordi at i andre land så har de gjort dette og det har vist resultat, som for eksempel i Portugal. Der ble dop avkriminalisert og heller gjort om til et helseproblem, og de som da ble tatt med dop, ble tatt vare på av helsevesenet og man blir ikke straffet for det. Det har ført til at i Portugal så har tallet for mennesker i fengsel for dop relaterte aktiviteter falt fra 44% til 22 på 13 år. Om man hadde implementert noe sånt i Norge så kunne man nok sett like tall også her. Man ville få slutt på alle skytninger som man leser om i avisene som i VG siden de fleste av dem er relatert til gjengmiljøet som driver med import og salg av narkotika.

Om det er sånn at staten kan hjelpe mennesker med sine misbruk så har de ikke behov for å gå til kriminelle gjenger og likedanne. Og da har man heller ikke vold, fordi gjengene ikke har noen makt over de som de selger til, eller noen konflikt med andre gjenger fordi at man har ikke lenger ett marked å konkurrere for.

Nå mener jeg ikke at man skal bara la det gå fritt, noen form for kontroll må finnes, men jeg tror det finnes mye og andre større problemer i Norge og forøvrig enn røyking av cannabis. Om man vet hva kilden til en konflikt er, så er det vel bare logisk at fjerne kilden? Noe lignende har man også vurdert i mange andre land i EU og resten av verden. Man ser jo for eksempel i USA og deres” krig” mot dop og hvor bra den har fungert sammen med Mexico.

Det er vel ingen som tviler på at mennesker som bruker dop automatisk er dårlige mennesker? Eller er mennesker som ikke har noe å gi samfunnet. Det er mye bedre å prøve å hjelpe dem i stedet for å fengsle dem eller gi dem bøter. Det hjelper ingen. Og de menneskene som blir tatt blir jo også merket for livet som kriminelle, bare for noe som cannabis. Det må vi som en nasjon fikse, så at man ikke lenger skal høre om noen skyting i Malmö eller om en tenåring som selger dop og blir fengslet i mange år for det. Det er kanskje ikke den eneste løsningen, men det er noe som staten må tenke på, for slik kan det ikke fortsette.