Hvordan bekjempe alkoholisme

Det første man kan gjøre for å unngå problemer med alkohol er å ikke drikke, men det er naturligvis litt utopisk, og det er heller ingenting galt med å ta seg et glass i ny og ne. Men det har begynt å komme flere program og føringer fra ulike instanser for hvordan man skal få bukt på dette problemet, eller i det minste redusere skadene. Til og med Verdens Helseorganisasjon og EU har kommet inn på dette i forsøket.

Man har gått inn med målrettede tiltak mot spesielt ungdom og unge voksne, siden de blir sett på som de største risikogruppen for alkoholmisbruk. Noen av tiltakene er blant annet å øke minstealderen for kjøp av alkohol, for i visse land så er jo den lovlige alderen helt ned på 15 år, og det sier seg selv at kan bli et problem. Et annet tiltak er å gjøre det forbudt eller å begrense reklame av alkohol, for jo mindre man ser alkohol rundt seg, jo mindre tenker man på det og får ikke lyst til å drikke det. Det hjelper jo også med kampanjer som viser hva konsekvensene av alkoholmisbruk kan potensielt være. For om man klarer å skremme de unge, eller i det minste gjøre dem oppmerksomme på de risikerer, så kan dette være en bra kampanje å gjøre. En av de viktigere aspektene med dette er å hjelpe folk med psykiske problemer, her kommer vi også inn, siden det er noe vi spesialiserer på.

Det å hjelpe mennesker med psykiske problemer er viktig, for man kan gjøre to ting samtidig. Både gi dem noen å snakke med, en slags ventil til å få ut all sin frustrasjon og stress de opplever, samtidig som man drar dem lenger bort fra flaska. Dette er noe av det aller viktigste Blå Kors ungdom bidrar med. En person å prate med.

Men en av de viktigste forebyggende tiltakene er at man har gode mennesker rundt seg som kan hjelpe deg, og som tør å si ifra til noen som kan hjelpe. Det er ikke bra å drive med stille protest siden en alkoholiker ikke har kontroll på hva han gjør og vil sannsynligvis fortsette om ingen sier noen ting. Dessverre så er det slik at ingen kan hjelpe om man ikke selv ønsker hjelp. Om man selv ikke bestemmer seg for å slutte, eller i det minste søke hjelp så er det begrenset hva familiemedlemmer eller venner kan gjøre. Med mindre de låser deg inne i et rom, som jo har også blitt gjort noen ganger.

Det er også slik man har forsøkt å behandle alkoholikere, ved å forsøke å lære dem å slutte, å få dem fokuserte på andre ting i livet, samtidig som man har et nettverk av kjente rundt en som kan hjelpe. Er man heldig så har man alt dette rundt seg, og det å slutte kan bli enklere, selv om det aldri er enkelt, siden det å være avhengig er en sykdom, og kroppen, i en begrenset periode lengter etter alkoholen og man får abstinenser. Men det er alltid mulig og alle fortjener en ny sjanse, uansett hva de har gjort i livet og Blå Kors ungdom tilbyr deg den sjansen.