Videre om cannabis

Grunnen til at det er viktig med så mye informasjon som mulig om cannabis, er fordi at det er en slags myte om dopet som har blitt aller det mest ufarliggjorde. Være det seg på tv, film, i bøker eller i hverdagen generelt. Og selv om det ikke er det farligste dopet, på langt nær, så er det likevel verdifullt, tenker vi, å vite så mye som mulig om det, i stedet for å høre gjennom myter og halvsannheter.

En av de verre effekten av røyking av cannabis er langtidseffektene. Røykingen kan gå utover din mentale helse etter langvarig bruk. En svensk studie fant at mennesker som sa at de hadde røykt mer enn femti ganger før de fylte atten år var tre ganger så sannsynlige til å lide av schizofreni når de ble 45 år. Andre studier har også funnet lignende resultat. Så kan man da spørre seg om det virkelig er verdt det, noen få minutters “nytelse” i bytte med flere års lidende. Ikke bare sin egen, men også dine nærmeste vil lide stort om man får en slik diagnose. Det er ikke bare et offer i en slik situasjon.

Men for et øyeblikk kan vi la alt dette ligge, og la oss si, hypotetisk sett, at cannabis ikke har noen effekt, og at det er bare deilig å røyke. Saken er uansett det at det er ulovlig å kjøpe, å gro, å oppbevare og å røyke. Så i praksis gjør man en kriminell handling i det øyeblikket man er nær litt “gress”. Bare det burde få en til å tenke to ganger før man bestemmer seg for å røyke. Nå er det sånn at de fleste ikke vil gjøre noe ulovlig, men bare kose seg, men situasjonen er nå sånn at det er ulovlig, så da er vel det beste å ikke røyke i det hele tatt? Eller?

Andre risiko er tilknyttet sterkere cannabis, en høyere prosent av THC som er dopet som man røyker. Nå har det blitt slik i Storbritannia at man har satt ut offentlige helsemeldinger som advarer mot røyking av cannabis siden det kan øke psykotiske forstyrrelser. Da snakker vi ikke bare om schizofreni, men også andre, litt mindre alvorlige sykdommer. Og i samme landet så er det mere unge mennesker som er inne til behandling for bruk av cannabis enn noen annen narkotika til sammen. Dette inkluderer også behandling for alkoholmisbruk. Det sier vel litt om omfanget på problemet.

Det sagt, så er det også slik at cannabis har visse medisinske fordeler, og det har vist seg at det har hjulpet mennesker som har hatt store smerter, epilepsi og andre problemer. Men dette er folk som har blitt hjulpet av leger og som har blitt gitt en resept og mengde for medisinsk bruk. Det er ikke bare negativt altså, og i visse kontrollerte former kan det til og med være bra, som man har påvist ofte nok gjennom årene. Men denne røykingen som unge mennesker holder på med fra tenårene, den fører ingenting bra med seg.